BÜLBÜL NEREDE YAŞAR ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ

2013-12-12 23:16:00

BÜLBÜL KUŞU NEREDE YAŞAR ÖZELLİKLERİ   BÜLBÜL KUŞU Özellikleri 15-17 cm (genellikle 16,5) uzunluğunda, 18-23 gr (genellikle 21 gr) ağırlığındaki bülbül, kızılkuyruğun dişisini andırır, ama bacakları ve kuyruğunun ortası koyu renk değildir. Üst tüyleri, kuyruk sokumunda ve sırtta kızıla çalan düz, sıcak bir kahverengidir; alt tüyleri uçuk nohudî kır olur, boğazı daha soluk renktedir. Erişkinlerde, gövdenin kırıyla kaynaşan uçuk devetüyü renginde silik bir göğüslük vardır. Kahverengi başın üstünde iri ve kara gözü, hafif, beyazımtırak göz çeperiyle öne çıkar. Kaş, açık kır rengindedir. Orta Asya'da yaşayan L. megarhynchos hafizi alt türünün kaş şeridi daha belirsiz ve soluktur. Dişi ve erkek birbirine benzer, yalnız erişkin erkeğin kanat uzunluğu 90 mm'den fazla, erişkin dişininki 83 mm'den az olur. Gençlik döneminde bülbüller, jüvenil kızılgerdanları andırırlar, ama farklı olarak kuyrukları kızıla çalar. Bu dönemde kafa ve kanatlar daha koyu ve soluk bir kahverengi üzerine daha açık, nohudî kahve beneklidir; gerdan kirli çopur olur. Kısmî gençlik ertesi karınsasına eylül başında girerler; küçük ve ortanca örtü telekleri, bazen de büyük örtüler ve en küçük uçma teleği yenilenir. İlk kışındaki bülbüllerin göz çeperi yetişkinlerinkinden silik olur; güzün karınsaya yeni girmiş olanlar, gençlikteki küçük ve ortanca örtü teleklerini muhafaza ederler, o yüzden bu teleklerde silik benekler vardır. İlk baharda karınsa tamamlandığında bu benekler silinir; fakat karınsa tamamlanmamışsa bile, baharda bu telekler kullanıla kullanıla yı... Devamı

TOY KUŞU NEREDE YAŞAR TOY HAKKINDA BİLGİ

2013-10-23 18:19:00

  Toy (Otis tarda), toygiller (Otididae) familyasından çok ürkek bir kuş türü. Türkiye'nin en büyük kuş türü olan toy, aynı zamanda dünyaca en büyük uçabilen kuşlardan biridir. Dış özellikleri Erkek toyların kanat açıklığı 260 cm uzunluğa, ağırlıkları ise 18 kg'a ulaşabilir. Dişi toylar bu ölçülerin ancak yarısına varırlar ve en fazla 8 kg ağırlığına ulaşırlar. Toylar kahverengi lekeli, iri bacaklı büyük kuşlardır. Yetişkin erkeklerin tüylerden oluşan bir sakalları vardır.aynı zamanda ülkemizde en fazla elazığ'da bulunur. Dağılımları Toylar Moğolistan'dan İspanya'ya kadar varan geniş bir coğrafyada yaygın olsalar da, yaşadıkları küçük bölgeler birbirinden kopuk şekildedir. Çoğu ülkelerde soyları çoktan tükenmiştir ve günümüzde bulundukları ülkelerde soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Toy, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de "yolunacak kaz" olarak görülmekte ve eli tüfeklilerin boy hedefi haline gelmektedir. Tercih ettiği alanlar Toylar yem aramak için özellikle tarlaları ve kırları tercih ederler. Beslenme Olgun kuşlar tohum, çekirdek, meyve, ot, böcek ve küçük memeliler ile beslenirler. Yavru toylar böcek ile beslenir.... Devamı

ARI KUŞU ARI KUŞU HAKKINDA BİLGİ

2013-10-23 12:55:00

Yaşadığı yerler: Asya, Afrika ve Güney Avrupa. Özellikleri: 26 cm boyunda, yeşil-sarımtrak renkli, arıya düşkün bir kuş. Çeşitleri: 24 türü bilinmektedir. Tüyleri çok canlı renkli, uzun ve hafifçe kıvrık gagalı kuşlar. Kuyruklarının orta telek tüyleri uzamıştır. Erkek ve dişileri birbirine benzer. Çoğu tropikal bölgelerde yaşar. Büyük Sahra’nın güneyindeki kumsallarda Nübye arı kuşu (M. nubicus) sürüleri yaygındır. Bu tür, tüylerinin canlı renkleri ve uzun kuyruk telekleriyle arı kuşlarının en güzel temsilcileridir. Ilıman bölgedekiler, düzenli göç ederler. Bazı tropikal türler de besinlerin azalıp çoğalmasına bağlı olarak yer değiştirirler. Böceklerden en çok arı, yaban arıları ve başka zar kanatlılarla beslenirler. Avlarını çoğunlukla havada uçarken kaparlar. Arıların iğnelerini koparmadan yerler. Az ağaçlı kumsal yamaçlarda açtıkları yuvalarda koloni halinde yaşarlar. Arkadaş canlısıdırlar. Aynı kumsalda bine yakın kuş toplanır. Hatta aralarında farklı türler de bulunabilir. Uçarken birbirlerinden ayrılmamak için sesler çıkarır; beraber avlanırlar. Dişiler, haziran ayında beyaz renkli 2-5 yumurta yumurtlar. Eşler nöbetleşe kuluçkaya yatarlar. Arıkuşları, arılara ziyan verdiklerinden arıcılar tarafından kovalanıp, öldürülürler Devamı

ÇİPURA ÇUPRA HAKKINDA GENEL BİLGİ VE AVCILIĞI

2013-10-05 23:05:00

  ÇİPURA: Çipura balığı Ege balığı olarak bilinse de Akdeniz’de son zamanlarda Marmara’da da ortaya çıkmaktadır. Kış  aylarında ise  30–40 metre derinliklere iner. Boyları ortalama 20–30 cm. olup ağırlıkları 300 gram ile 3 kg. ağırlıklara ulaşabilir. Ağız yapısı itibarıyla son derece güçlü olan Çipura,  kuvvetli çene kaslarını kullanarak  küçük  kabuklular ve balıklar ı ve diğer hayvanları kolayca yiyen dişli  bir balıktır. Eti az kılçıklı, sert, beyaz ve çok lezzetlidir. Gövdesi yassı, gözleri başına oranla iricedir.  Oltacıların en sevdiği balıklardandır. Çipura’nın  100 -200 gr civarında olanlarının adı  Ege’de Lidaki’dir . Akdeniz’de  ise Mendik derler .  250 gr dan sonra Çipura  denir  ve 1-5 kg. ağırlığa kadar ulaşabilirler. Bu boydakilerine ise  Alyanak olarak bilinir.  Dibi taşlık ve kırma  kayalık bölgelerde yaşar. Sabah saatlerinde yemlenmek için kıyılara sokulur, öğlen saatlerinde 10 -40 metre arası derinliklere çekilirler. İrileştikçedaha derin sulara çekilirler. Avcılığı sırasında  Parlak  Boru kurdu, Karides, Teke, Mamun, , Sülünes, Midye, Kırmızı yosun kurdu ,fileto Sardalya  veya Hamsi kullanılabilir.  Çipura, yeme hemen saldırmaz. Oltaya küçük balık vuruyormuş hissi verir. Bu sırada takımı hiç çekmeden  beklemek gerekir. Darbeler sıklaşmaya ve şiddetli asılmalar  başlayınca,  balığın oltada olduğu anlaşılır. Kısa ve sert bir asılma  ile iğnenin  damağa oturtulması sağlanır  ve kalama  vermeden çekilir. Çipura, tekneye alınana kadar kafa darbelerini kesmez.  Çok kuvvetli bir çene yapısına sahip olduğu için,  ka... Devamı

TİMSAH ÇEŞİTLERİ VE TİMSAHLAR HAKKINDA BİLGİ

2013-09-30 16:47:00

Timsahlar (Crocodilia), sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan vücudu kemiksi pullarla örtülü sürüngenleri içeren bir takım. Bu takımın familyaları Alligatoridae (Aligatorgiller), Crocodylidae (Timsahgiller) ve Gavialidae (Gavyaller)'dir. Crocodilia takımı, Kretase döneminin sonlarında, yaklaşık 84 milyon yıl önce ortaya çıkmış iri sürüngenlerdir. Kuşların yaşayan en yakın akrabalarıdır. Kuşlar ve timsahlar, Archosauria grubunun yaşayan son üyeleridir. Crocodilia takımı, 220 milyon yıl önce Trias Döneminde ortaya çıkmış olan ve Mezozoik dönemde çok çeşitli şekillere ayrılan Crurotarsi grubunun üyelerindendir.   Kökenbilim  Timsah sözcüğü köken olarak Arapça bir sözcüktür.Peçenekler, Kumanlar, Kıpçaklar, Basmıllar, Oğuzlar, Karluklar, Türgeşler, Hazarlar, Göktürkler, Uygurlar, Tuna Bulgarları, Kimekler timsaha Alavan demişlerdir. Kâşgarlı Mahmud tarafından Bağdat'ta 1072 - 1074 yılları arasında yazılan Türkçe - Arapça sözlük olan Divânu Lügati't-Türk'te timsahın Türkçe karşılığı Alavan olarak geçer. Fizyoloji ve biyoloji  Timsah, sıcak bölgelerdeki akarsularda yaşayan, Timsahgiller takımından iri yapılı, kalın ve kabuksu derili sürüngen türlerinin genel adıdır. Uzaktan bakıldığında kertenkeleye benzerler. Vücutlarının üzeri, sert kemiksi plakalarla örtülüdür. Ön ayaklarında beşer, arka ayaklarında dörder parmak bulunur. Parmak araları tamamen veya kısmen perdelidir. Uzun, yandan basık kuyrukları suda kürek vazifesi görür. Güçlü dişlerle bezenmiş, çok kuvvetli çeneleri vardır. Yalnız üst çene a... Devamı

ANKARA KEDİSİNİN ÖZELLİKLERİ

2013-09-28 18:45:00

Ankara Kedisi Ankara kedileri, zarif, doğal ve ipeksi tüylü hayvanlardır. Son derece zeki ve duyarlıdırlar. Özgür kişilik özelliğinin en çok görüldüğü cins, belki de Ankara kedileridir.Sosyal, atletik ve oyuncu kedilerdir. Uzun ve kaslı bir vücuda sahiptirler. Sivri ve dik kulakları vardır. Yürürken kuyruklarını, vücut hizasında tutarak, zarif ve hoş bir görüntü sergilerler. Birman Kedisi Türkiye’de pek yaygın olmasa da, efsanevi bir türdür. Oyuncu olduğu kadar, iyi huylu kediler olmalarıyla ün salmışlardır. En önemli görsel özellikleri, masmavi gözleri ve patilerindeki beyazlıktır. Uzun ipeksi tüyleri, bol tüylü güzel kuyrukları, yuvarlak hatlı kulakları ve badem gibi gözleri vardır. Asil kedilerdir, nazik ve ağır davranışlar sergilerler. Fakat bu kedilerin kızgınlık dönemleri çok yoğun geçer. Çiftleşmeye çok heveslidirler. Bu yüzden kısırlaştırma iyi bir yöntem olabilir. Devamı

KAPLANLAR HAKKINDA BİLGİ KAPLAN ÇEŞİTLERİ

2013-09-27 11:08:00

          Kaplan (     Türü bilinmeyen ancak 1952'de soyu tükenen Hazar kaplanı olduğu düşünülen kaplan. Panthera tigris), kedigiller(Felidae) familyasından etçil bir memeli hayvan türü ve büyükkediler ailesinin dört üyesinden biridir. Süper yırtıcıdır ve vahşi hayatta bulunan en büyük kedi türüdür. Hint alt-kıtası dünyada yaşayan vahşi kaplanların %80'ine ev sahipliği yapmaktadır. Kuzeyde Sibirya, güneyde Hindistan ile Malakka yarımadası arasındaki bölgelerde bulunur.Dünya üzerinde bulunan en büyük ve en ağır kedi türüdür. Çoğu kaplan kamuflajlarının uygun uyum sağladığı ve hızlı veya daha çevik avları yakalamlarının daha kolay olduğu ormanlarda ve otlaklarda yaşar. Hindistan'da, Türkiye'de,(Türkiye'de 1970'ten beri sadece 3 kez görüldü.) Çin'de neredeyse tüm Asya'da yaşarlar. Büyük kediler arasında sadece kaplan ve jaguar iyi yüzücülerdir. Kaplanlar sık sık su birikintilerinde, göllerde ve nehirlerde yıkanırlarken bulunurlar. Kaplanlar yalnız avlanırlar ve birincil olarak geyik, yaban domuzu, gaur, ve manda gibi orta ve büyük boyutlu otçullarla beslenirler. Buna rağmen arada sırada küçük avları da yakalarlar. Kaplanların tek ciddi avcısı onları sıkça postu için yasadışı bir şekilde öldüren insandır. Aynı zamanda kemikleri ve neredeyse tüm vücut parçaları geleneksel çin tıbbında ağrı kesiciden afrodizyaklara kadar değişen bir alan için kullanılır. Kaçak avlanma ve ortamlarının yok olması kaplanların sayılarını büy&uu... Devamı

ÇATALBURUN AV KÖPEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

2013-09-27 10:57:00

Çatalburun   Munis, sevecen ve itaatkar köpekler. Sahiplerinin sözünden çıkmıyor, efendilikleri ile biliniyorlar. Ama ortak bir dertleri var: Sanki tam ortadan ikiye bölünmüş gibi duran, çirkin mi çirkin burunları. Bu yüzden de onlara ”çatalburun” deniyor. Bu kusurları aynı zamanda en büyük avantajları. Bu sayede sanki iki burunları varmış gibi daha iyi koku alıyorlar, çirkinlikleri onları diğer bütün köpeklerden üstün kılıyor. Çatalburun Köpeği Neler Yapar   Temel Özellikleri Munis, sevecen ve itaatkar köpekler. Sahiplerinin sözünden çıkmıyor, efendilikleri ile biliniyorlar. Ama ortak bir dertleri var: Sanki tam ortadan ikiye bölünmüş gibi duran, çirkin mi çirkin burunları. Bu yüzden de onlara "çatalburun" deniyor. Bu kusurları aynı zamanda en büyük avantajları. Bu sayede sanki iki burunları varmış gibi daha iyi koku alıyorlar, çirkinlikleri onları diğer bütün köpeklerden üstün kılıyor. Neler Yapar? Uzun süre sakin kalabilmeleri çatalburunları mükemmel av arkadaşları yapıyor. Ancak hem yerde, hem de havada koku sürebilme yetenekleri, gözlerinden okunan zekalarıyla birleşince çatalburunlar sadece av köpeği değil aynı zamanda ideal narkotik, arama-kurtarma ve polis köpeği (K9) adayları. Durumun farkına varan Emniyet Genel Müdürlüğü, Tarsus’a ekip yollayarak Ankara Gölbaşı’ndaki köpek eğitim tesislerine hemen bu köpeklerden aldı. Ferma av köpeklerinin geçerliliğinde en önemli faktörlerden biridir. Avın yerini bulup belirleyerek avı ürkütmeden ama avcıyı da haberdar edecek şekilde köpeğin yaptığı harekete denir. Ferma Tarsus çatalbu... Devamı

SAKA KUŞU VE ÖZELLİKLERİ

2013-09-10 01:24:00

    Saka (kuş) Familyası: İspinozgiller (Fringillidae). Yaşadığı yerler: Avrupa, Kuzey Afrika ve Sibirya'nın ağaçlık bölgelerinde. Özellikleri: 13 cm boyunda, hoş renkli ve güzel ötücü bir kuş. Tane ve böcek yer. Ömrü: 20-25 yıl. Çeşitleri: Tek türdür. Kanarya ile eşleşmesinden meydana gelen melezleri de vardır. İspinozgiller ailesinden, serçe iriliğinde, renkli ve güzel sesli bir kuş. Kafeste gagası ile su sıçrattığından saka kuşu adı ile anılır. Ökse kuşu olarak da bilinir. Baş ve boynu kırmızı, sırtı kahverengi tüylüdür. Kanat ve kuyruğu siyah, karın altı beyazdır. Hafif çatallı kuyruğunun üstünde beyaz çizgiler bulunur. Dalgalı bir uçuşu vardır. Tabiatta koruluk ve meyve bahçelerinde yaşar.  Böcek, tohum ve yaprak diplerini yer. Ökseotu ve devedikeni tohumlarına düşkündür. Orta Anadolu'da çalılık ve ağaçlık bölgelerde bol rastlanır. Sürü ile gezerler. Uçarken de öter. Ağaç tepelerinde bitki saçaklarından gizli yuvalar yapar. Yılda iki defa, her seferinde 5 yumurta yumurtlar. Yalnız dişişi kuluçkaya yatar 13-14 günde yavrular çıkar. İki hafta sonra yuvayı terk ederler. ... Devamı

Zargana Balığı Nerede Yaşar Zargana Bilgi

2013-05-26 02:03:00
Zargana Balığı Nerede Yaşar Zargana Bilgi | görsel 1

  60-70 santimetre bazen de 1 metre uzunluğu varan zargana, ortalama 18 yıl yaşar. Hamsi, çaça, çamuka ve kıraça gibi küçük balıklarla besinlenir. Ilıman denizlerimizin yerli balıklarındandır. Kılıç balığı başlıca düşmanıdır. Yapısıyla gayet çevik ve süratli bir balıktır. Kendini korumak için su yüzeyine sıçrayarak da yüzebilir. Eti yönünden değerlidir. İlkbahardan sonbahara kadar üreme sürecinde 30-50 bin yumurta verir.     Belonidae ailesindendir. Zargana, ince uzun  yuvarlak gövdesi, çevik, atletik yapısı ve yakalandığında direnmesi ile amatör balıkçılar tarafından zevkle avlanır. Türkçe’de adı zarganadır. Yabancı kaynaklarda garfish (İng., ABD), garpike (İng.), aguglia (Fra., İtl.), alpabarda (İsp.), sargan (Rus.), Zárgana (Yun.) gibi isimlerle bulunur. Genellikle ılıman denizlerde yaşar. Doğu Atlantik, buz denizinin güney kesimlerinden kanarya adalarına uzanan bölgede, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de bulunur. İnce uzun sillindirik bir yapısı vardır. Sırtı lacivert renktedir, yanlara doğru açılarak yeşillenir, bazen yeşil renk sırtına da hakimdir, kısmen yanları ve karnı gümüşi beyazdır. Küçük pulları vücuduna iyi intibak etmemiştir; balık ele alındığında pullar dökülür ve ele yapışır. Sırt ve anüs yüzgeci uzun gövdesinin gerisinde kuyruğa yakındır. Kafası vücuduna uygun iriliktedir. Gözleri iridir. Çeneleri gaga gibi uzamıştır. Çenelerinde çok sayıda geniş sayılacak aralıklarla yerleşmiş sivri dişler vardır. Bu dişler ile takım kesemez avı yapılırken özel tedbir olmaya gerek yoktur. Üst çene alt çeneye göre daha kısadır. Başlıca gıdası küçük balıklardır. Hamsi, çaça, güm... Devamı

TRAKONYA ZEHİRLİ BALIK Hakkında Bilgi

2013-05-26 01:59:00
TRAKONYA ZEHİRLİ BALIK Hakkında Bilgi | görsel 1

  TRAKONYA (Trachinus draco)     Denizlerimizde yaşayan en zehirli balıklardandır. Ortalama 17-18, en çok 35-40 santimetre boya erişir. Hareketsiz bir balıktır. Fakat deniz dibinde avlarına karşı çok süratlidir. Zehirleri bir insanı sakat bırakabilir. Bu nedenle dikkat edilmelidir. Denizden çıktıktan, hatta öldükten sonra dahi zehirliliği devam eder. Özel olarak avcılığı yapılmaz. Aynı zamanda çarpan balığı olarak adlandırılan trakonya, küçük balık ve kabuklularla beslenir. Kış aylarında derinlere çekilir. Eti lezzetli olmakla beraber az avlandığından ekonomik değeri yoktur. Devamı

Akya Kuzu Cıplak Sarıkuyruk Balığı Hakkında Bilgi

2013-05-26 01:57:00
Akya Kuzu Cıplak Sarıkuyruk Balığı Hakkında Bilgi | görsel 1

Güçlü, mücadeleci ve günümüzün nadir yakalanan balılarından akya, yöresel olarak çıplak, kuzu balığı, leka ve bazen de iskender balığı gibi isimlerle de anılır. Yabancı kaynaklarda leerfish, (İng., ABD), lichia (Alm.), lichi amie (Fra.), palomide (İsp.), litsa (Yun.) gibi isimlerle bulunabilir. Vücudu elipse yakın yanlardan basıkdır. Sırtı mavi veya yeşil-kahverengi, yanal çizginin altı parlak beyazdır. Gençlerinde yanlarda kahverengimsi bantlar bulunabilir. Vücuduna çok iyi işlemiş küçük pulları vardır, bu pullar o kadar iyi işlemiştir ki balık sanki pulsuzmuş gibi durur, bu nedenle de çıplak denilir hatta bazen pulsuz olarak da anılır; kafasında pul bulunmaz. Sırt yüzgeci çifttir birinci sırt yüzgeci alışılmışın dışında sekiz dikenden oluşur ve bu dikenlerin başa yakın olan birincisi ileri dönüktür; bu dikenler sularımızdaki benzer diğer balıklardan ayırıcı özelliklerinden biridir. İkinci sırt yüzgegi ile anal yüzgeci hemen hemen aynı hizadan başlar.İkinci sırt ve anal yüzgeçlerinin uzantıları siyahımsıdır. Bu siyahlık diğer yüzgeçlerinin (yan ve kuyruk) uçlarında da görülebilir. Kuyruk yüzgeci çatal şeklindedir. Çok gelişmiş sırt ve anal yüzgeci ile akya su içinde çok hızlı hareket eden, sert manevralar yapabilen çevik bir balıktır. Kafası ve ağzı büyüktür, alt çene üste göre daha uzundur; gözleri normal boydadır. Ağzında zımpara kağıdı gibi dişler vardır, bunlar takım kesmese de ciddi şekilde yıpratır; ayrıca dilinde ve damağında avı tutucu geriye dönük dişler (vomer) bulunur. Akyanın belirgince görülen yanal çizgisi en büyük ayırd edici özelliklerindendir. Göğüs yüzgecinin ucuna kadar sırta paralel giden çizgi bu nok... Devamı

İLGİNÇ YILAN RESİMLERİ

2013-04-21 08:59:00
İLGİNÇ YILAN RESİMLERİ | görsel 1

KARA MAMBA BULL UÇAN YILAN CAT BOĞA YILANI   KOBRA ANACONDA beyaz yılan Yılan Resmi Yılan resimleri, Yılanlar Ve Yılan Resimleri      ... Devamı

YALI ÇAPKINI KUŞU HAKKINDA BİLGİ

2013-04-20 21:23:00
YALI ÇAPKINI KUŞU HAKKINDA BİLGİ | görsel 1

Çoğunun temel besin kaynağı balık olan Coraciiformes takımını Alcedinidae familyasını oluşturan 90 kadar kuş türünün ortak adı. Yalnız yaşayan bu kuşlar çoğunlukla parlak ve geniş parçalı renklidir. Eski Dünya’da çok geniş bir dağılım gösteren bayağı yalıçapkınının (Alcedo atthis) üst bölümleri mavi ve yeşil, sırtı ve kuyruğu ışıltılı, alt bölümleri kırmızımsı turuncudur. Uzun gagaları olan bu kuşlar Türkiye’nin birçok yöresindeki göl ve akarsu çevrelerinde yaşar. Asya’da yaşayan ve Tayvan’dan Anadolu’ya yayılmış olan İzmir yalıçapkınının (Halcyon smyrnensis) gagası kırmızı, üst bölümleri önde kızıl kahverengi, arkada mavimsi yeşil parıltılı, alt bölümleri beyazdır.  Devamı

ALBATROS KUŞLARI HAKKINDA BİLGİ

2013-04-12 23:09:00
ALBATROS KUŞLARI HAKKINDA BİLGİ | görsel 1

  Albatros, Diomedeidae (albatrosgiller) familyasını oluşturan kuş türlerine verilen ad. Kanatları hariç albatrosların vücutları beyazdır. Pek az gri ve kahverengi olanları vardır. Hayatlarının çoğunu açık denizlerde saatlerce avlanmakla geçirirler. Uzun müddet kanat çırpmadan süzülerek uçabilirler. Kanat uzunluğu 4 metreye ulaşabilir. Kanatlarını sabitleyen özel bir kiriş yapısı (omuz kilidi) sayesinde fazla kas enerjisi harcamadan bunları açık tutmayı başarırlar. En uzun kanat açıklığına sahip olan kuştur. Albatroslar açık deniz kuşları olup suda uyur ve beslenirler. Ancak yumurtlamak ve kuluçkaya yatmak için karaya çıkarlar. Eşler birbirlerine son derece saygılı ve centilmendir. Saatlerce birbirlerine sevgi gösterilerinde bulunurlar. Dişi albatros senede bir tek beyaz yumurta yumurtlar. Eşler nöbetleşerek kuluçkaya yatarlar. Eşlerden birisi denizde iken diğeri yumurtanın üzerinde bir hafta kadar oturabilir. 80 günlük kuluçka devresinden sonra çıkan yavruyu 8-9 ay sindirilmiş besinleri gagasına kusarak beslerler. Alem: Animalia (Hayvanlar) Şube: Chordata (Kordalılar) Sınıf: Aves (Kuşlar) Takım: Procellariiformes Familya: Diomedeidae Cinsler: Diomedea Thalassarche Phoebastria Phoebetria   ... Devamı

YAYIN BALIĞI NERELERDE YAŞAR ÖZELLİKLERİ

2013-04-05 11:33:00

YAYIN BALIĞI NERELERDE YAŞAR ÖZELLİKLERİ     Bayağı yayın balığı (Silurus glanis), Siluridae familyasından Avrupa'nın ikinci büyük tatlı su balığıdır. Yassı ve geniş kafası, geniş ağzı, dudaklarından sarkan iki uzun anteni ve çenesinden sarkan daha kısa dört anteni, kuyruğuna kadar uzanan alt-yüzgeci ve kafasının yakınında bulunan daha küçük bir sırt-yüzgeci vardır. Bayağı yayın balığı çok iyi duyma kabiliyetine sahiptir. Seksen yaşına kadar yaşayabilir. Bayağı yayın balığının dişisi kilo başına 30.000 yumurta üretir. Erkek balık, yavrular yumurtalardan çıkana kadar yuvayı korur, bu süre, suyun sıcaklığına göre üç ila on gün arasında değişir. Bayağı yayın balığı büyük, ılık gölleri ve derin, yavaş akan ırmakları tercih eder. Su akıntılarının oluşturduğu mağaralarda ve suya batmış ağaçların yanında barınmayı sever. Alt dudağın üsttekinden daha öne çıkık durmasından da anlaşılacağı gibi, suyun ortasında ve suyun dibinde beslenir. Suni göllerde de üretilen yayın balığı yenilen bir balıktır. Ama yaşlı balıkların eti tatlı olmadığı için belli bir yaşa kadar yenilmesi gerekir; ozaman tadı dana etini andırır. Bayağı yayın balıkları kuzey hariç Avrupa'nın her yerinde bulunur. Türkiye'de de büyük ırmaklarda ve baraj göllerinde bulunur. Fırat ve Dicle Irmaklarının dışında kalan akarsu ve göllerde yayılmıştır. 3 metreye varan uzunluğu ve 150 kiloya varan ağırlığı ile, mersin balığından sonra Avrupa'nın ikinci büyük balığıdır. Ama bu büyüklüğe ulaşan yayın balıkları çok nadirdir, son yüz yıl içinde, bu büyüklükte balık yakaladığını söyleyenlerin inandırıcı kanıtları yoktur. En son inandırıcı kanıtlar 19. yüzyıldan kalmadır. Yayın balığı ortala... Devamı

USKUMRU BALIĞININ ÖZELLİKLERİ VE OLTA İLE AVLANMA TEKNİKLERİ

2013-04-05 11:31:00

USKUMRU BALIĞININ ÖZELLİKLERİ VE OLTA İLE AVLANMA TEKNİKLERİ     USKUMRU BALIĞI kolyosa çok benzeyen ve sürüler halinde dolaşan göçmen bir balıktır. Denizlerimizde 30 cm civarında olan uskumru kuzey denizinde 50 cm ye kadar büyür. Yaz aylarını karadenizde geçiren uskumru eylül ve ekim aylarında marmaraya iner ve kışı burada geçirip yumurtlar. Mart ila haziran aylarında da karadenize döner. Uskumru büyüklüğüne göre üç değişik ad ile adlandırılır. En küçüğü kalinaryadır. 20-25 cm civarında ve yağlı olanları uskumru, dönüş uskumrusu ise çiroz olarak adlandırılır. Yazın yakalananlara ise lipari denir. En lezzetli olduğu dönem eylül ayından yumurtlamaya başladığı ocak ayı sonuna kadardır. Bu süre içinde ızgarası, kağıt kebabı, dolması, köftesi ve tuzlması çok güzel olur. Bu mevsimlerde yağlı olduğundan tavası tavsiye edilmez. Şubattan itibaren yağını kaybetmeye başladığından tavası yapılabilir. Yazın yakalananlar ise plaki ve tava için uygundur. Ilkbaharda karadenize dönüş yapan çirozlar kurutulur. Esas adı çiroz kurusu olan bu kurulmuştur balığa geçen zaman içinde ismi kısaltılarak yalnızca çiroz denmeye başlanmıştır. Uskumrunuın koryostan önemli farkları aşağıdadır. 1-uskumru ile koryosun sırtı desenleri biribirine benzemekle birlikte koryosun rengi koyu, uskumrunun ise açıktır. 2- uskumrunun kuyruk çatalının içi boş ve iki çizgiden ibaret bir v harfi tarzındadır. 3-uskumrunu gözleri neredeyse toplu iğne başı kadar küçük, kolyosun ise iridir. OLTA İLE AVCILIĞI Uskumrunun genel av yöntemi çaparidir. Çaparide kullanılan tüy kolyozda olduğu gibi tercihen kırçıllıdır. Hindinin kuyruğunda... Devamı

TAVUKLARIN YAŞAM DÖNGÜSÜ- KISA

2013-03-15 15:52:00
TAVUKLARIN YAŞAM DÖNGÜSÜ- KISA | görsel 1

Tavukların Yaşam Döngüsü - Tavuğun Yaşam Döngüsü Hemen hepsi karasal yaşayan, tipik zemin kuşlarıdır. Kısa ve güçlü bacakları, zeminde yürümeye ve eşinmeye uyum yapmıştır. Kanatları kısa ve küt olup, uçma yetenekleri iyi gelişmemiştir. Gaga kısa, kuvvetli ve ucu aşağıya doğru kıvrıktır. Sindirim işlemini kolaylaştırmak için, besinleriyle birlikte küçük taşlar da yutarlar. Boyun kısa ya da orta uzunluktadır. Başlarında çoğunlukla tüysüz, çıplak kısımlar veya "ibik" adı verilen deri yapıları bulunur. Erkekler, dişilerden daha renklidir. Kuyruk ve ibik yapıları da daha belirgin, iri ve daha renklidir. Erkeklerde arka parmak, daha yukarı konumludur ve kuvvetli bir yapı kazanarak "mahmuz" yapısına dönüşmüştür. Tavukların bir çok çeşiti vardır. Et ve yumurta tavukları olamak üzere iki ırka ayrılırlar. Tavuk yaşamında çok eşlilik vardır ve Sadece dişiler kuluçkaya yatar. Bir civcivin yumurtada gelişip dışarı çıkması normalde 21 gün sürer Erkeği horozlar: öterek,Kabararak,korkutma ve karşı cinsi etkilemek içi kur yapma gibi davranışları geliştirmişlerdir. Çoğu türü evcilleştirilmiştir ve kümes hayvanlarının içinde gıda yönünden en faydalı kanatlılardır.  ... Devamı

MÜREN BALIĞI VE ÖZELLİKLERİ HAKINDA BİLGİ

2013-02-25 20:14:00
MÜREN BALIĞI VE ÖZELLİKLERİ HAKINDA BİLGİ | görsel 1

Yüz yirmiye yakın türü olan müren balıklarının boyları 15 santimden 3 metreye kadar değişir. Tropik ve astropik denizlerde 45 metreye kadar olan derinliklerde kaya kovuklarında, mercan resiflerinde ve mağaralarda yaşarlar. Müren balığının gövdesinin Ön kısmı ve kafası, gövdenin diğer tarafına oranla daha iri ve geniştir. Türlerin çoğunda, çenelerde sıra halinde çok sivri dişler vardır. Bazı türlerin damağında sivri bir diş bulunur. Müren balığının derisi çok kalın ve gözle görülmeyecek derecede küçük pullarla kaplıdır. Bunlar deriye iyice intibak etmiştir. Solungaç boşluğunun yarığı ufaktır. Kafa sivri olup gözler ufaktır. Karın yüzgeci teşekkül etmemiştir. Buna karşılık sırt yüzgeci kafanın ortasından başlar, gövdenin üçte birlik bölümüne kadar yükselir, kuyruğa doğru devam edip anüs yüzgecinin uzantısıyla birleşir. Bu nokta kuyruk yüzgecini teşkil eder. Müren balıklarının bazı türlerinin rengi koyu ve donuktur. Bunlar kirli yeşil, kahverengi ve grimsidir. Bazı türlerinin renkleri ise parlaktır. Beyazımsı olan bu balıkların üzerinde kırmızı benekler, sarı-yeşil çizgiler bulunur. Kırmızımsı kahverengi olanların üzerinde beyaz benekler, çizgilerin oluşturduğu şekiller, koyu renk lekeler vardır. Saldırgan balıklar arasında sayılmakla beraber üzerine gidilmediği ve rahatsız edilmediği sürece saldırmaz. Kovuğundan kafasını çıkarıp sonra tekrar içeri sokar. Bu balığın adı hak etmediği kadar kötüye çıkarılmıştır. Denizde yüzenlere, dalgıçlara, resiflerde ıstakoz, iri tarak ve diğer kabukluları toplayanlara saldırdığı söylenmiştir. Aslında gerçek başkadır. İnsanlar müren balığından ne kadar kaçmaya çalışıyorsa, balık da insanlardan o derece uza... Devamı

DÜNYANIN EN BÜYÜK KÖPEĞİ KAÇ KİLO

2013-02-11 20:43:00
DÜNYANIN EN BÜYÜK KÖPEĞİ KAÇ KİLO | görsel 1

      Herkül, 1 metreyi aşan boyu ve 128 kiloyu bulan ağırlığıyla yanyana geldiği atlardan bile heybetli görünüyor. İşte rekortmenler...ABD'nin Boston kentinde yaşayan Flynn ailesinin sahibi olduğu Herkül (Hercules) adlı köpek, 128 kilo ağırlığı ve 1 metreyi aşan boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alıyor. Dünyanın en büyük köpeği ünvanını elinde bulunduran İngiliz Mastiff cinsi köpek, normal yiyeceklerle besleniyor. Neredeyse bir at boyundaki köpekle ilgili bir başka ayrıntı ise boyun çevresinin de 1 metreyi geçiyor olması.   Devamı

KOBAY DENEY HAYVANI HAKKINDA BİLGİ

2013-02-03 14:36:00
KOBAY DENEY HAYVANI HAKKINDA BİLGİ | görsel 1

        Kobaygillerden, bilimsel araştırmalarda kullanılan bir deney hayvanı, Hint domuzu (Cavia porcellus). Deney konusu. Kemiriciler (Rodentia) takımının,kobaygiller (Caviidae) familyasından, 30 cm kadar uzunlukta, kara, ak karışımı tüyleri uzun ya da kısa, kuyrukları yok gibi, kulakları çok kısa, Güney Amerika'dan dünyaya yayılmış ve bilimsel araştırmalarda deney hayvanı olarak kullanılan bir tür. Kobaylar doğada bir erkek ve dişilerden oluşan geniş aileler halinde yaşarlar. Erkek yavrular ergen olunca ya klanın başında yer alan dominant erkekle kavga ederek klanda kalır ya da klandan ayrılarak kendi haremini oluştururlar. Aile fertleri arasında güçlü bağlar vardır. Hep beraber dolaşırlar, hep beraber yemek yerler. Birbirleriyle insanların da duyabileceği sesler çıkararak sürekli olarak iletişim halindedirler. Eğer aile fertlerinden biri diğer grup üyelerini göremez ya da kaybederse oldukça yüksek ses çıkararak yardım çağrısında bulunur. Özelikle yavrular annelerini kaybettiklerinde bu sesi çokça çıkarır. Kobaylar sosyal hayvandır. Bu sebeple hiçbir şekilde tek tutulması doğru değildir. Hatta bazı ülkelerde kobayları tek beslemek suç sayılır. En az iki kobayı birlikte beslemek ideal olanıdır. Evcil kobaylar tamamıyla vejetaryen olup, ot, tohum, meyve, sebze, kök ve dallarla beslenirler. Birçok evcil hayvan mağazasında satılan hazır kobay yemleri tohumlardan, preslenmiş ot ve baharatlardan (pellet) oluşur. Ayrıca fıstık ya da çekirdek gibi kuruyemişler de bu yemler içinde yer alır. Kobaylar, tıpkı insanlar gibi C vitaminini kendi vücutlarında üretemezler. Bu sebeple kobaylara verilmesi gereken hazır yemlerde kesinlikle C vitamini takviyesi bulunması gerekir. Ayrıca zaman zaman domates ya da maydanoz gibi C vitamini açısın... Devamı

OMURGASIZ HAYVANLAR NELERDİR GENEL ÖZELLİKLERİ

2012-12-24 20:57:00

OMURGASIZ HAYVANLAR • Çoğunluğu sularda ve nemli bölgelerde yaşarlar. • Hayvanların en basit bireylerini içerirler. Karada yaşayanları deri ve trake solunumu yaparken sularda yaşayanları yüzey ve solungaç solunumu yaparlar. Altı gruba ayrılarak incelenirler. 1. Süngerler • En ilkel hayvan grubudur. • Sularda bir yere tutunarak yaşarlar. • Vücutlarında doku ve organ farklılaşması yoktur. • Sudaki besin parçacıklarıyla beslenirler. • Yumurta oluşumu ve tomurcuklanma ile çoğalırlar. 2. Sölenterler • Vücutlarında tam bir doku ve organ farklılaşması görülmez. • Basit bir sindirim kanalı ve ağsı sinir yapılarını taşırlar. • Sölenterlerin üç çeşidi bulunur. Bunlar deniz adası, mercan ve hidradır. • Yumurta üretimi ve tomurcuklanma ile çoğalabilirler. 3. Solucanlar • Doku ve organ farklılaşması görülen ilk hayvan grubudur. • Kasları yardımıyla aktif hareket edebilirler. • Yumurta ile çoğalırlar. • Derileri ince ve nemli olup deri solunumu yaparlar. • Üç farklı çeşidi bulunur. • Yassı solucanlar : Vücutları ince uzun ve bölmelidir. Tenya ve planarya bu gruba girer. Tenya iç parazit olup baş, boyun ve yassı halkalardan oluşur. Ağız ve sindirim kanalı yoktur. İnsan ve bazı hayvanların vücudunda barınır. Büyüme ve çoğalması için 2 farklı canlının vücudunu kullanır. Büyümek için ara konak canlının, çoğalmak için son konak canlının vücudunu kullanır. Dört çeşit tenya insan yaşamını etkiler.Tenya yavrularına keseli kurt denir ve ara konağın kaslarında bulunur.Son konağın, ara konak olan canlıyı yemesiyle son konağın vücuduna bulaşır. • Yuvarlak solucanlar : Vücutları yuvarlak, uz... Devamı

OMURGALI HAYVANLAR NELERDİR GENEL ÖZELLİKLERİ

2012-12-24 20:46:00

OMURGALI HAYVANLAR Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere 5 önemli sınıfa ayrılırlar. Amfiyoksüs gibi birkaç hayvan türü ise ilkel kordalılar olarak adlandırılır. Bunlar denizlerde yaşar. Sadece sırt kısımlarında iskelet vardır. Omurgalıların genel özellikleri: Omurgayla başlayan iç iskeleti vardır. Sırtta sinir kordonu ve sinir ipi bulunur. Dolaşımları kapalıdır. En basit omurgalı Amfiyoksüs'dür. Solunum organları yutak ile bağlantılıdır. Balıklar: İskeletlerine göre, kemikli balıklar ve kıkırdaklı balıklar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Solunum solungaçlarla yapılır. Üyeleri yüzgeç halinde olup, vücutları pulludur. Kalpleri iki odacıklı olup, vücutta kirli kan dolaşır. Dış dölleme ile ürerler. Kurbağalar: Hem karada, hem suda yaşarlar. Bunun için iki yaşayışlılar (amfibi) adını alırlar. Başkalaşım geçirirler. Larva döneminde solungaç, ergin döneminde ise akciğer ve deri solunumu yaparlar. Kalpleri 3 odacıklıdır. Vücutta karışık kan dolaşır. Soğuk kanlı hayvanlar olup, kış uykusuna yatarlar. Derilerinde, salgı ve zehir bezleri vardır. Kuyruklu kurbağalar (semenderler) ve kuyruksuz kurbağalar olarak iki gruba ayrılırlar. Sürüngenler: Derileri pullu ve kurudur. Pullar birbirine yapışmış olup kopmaz. Deride salgı bezi bulunmaz. Akciğer solunumu yaparlar. Timsah hariç kalpleri 3 odacıklıdır. Hepsinin vücudunda karışık kan dolaşır. Soğuk kanlı hayvanlardır. Yılanlar, timsahlar, kaplumbağalar ve kertenkeleler olarak 4 takıma ayrılırlar. Kuşlar: Vücut ısıları sabit olduğu için sıcak kanlıdırlar. Kalpleri 4 gözlüdür. Vücutta temiz kan dolaşır. Vücutları tüylü ve kanatlıdır. Akciğerleri iyi gelişmiş olup, hava keseleri vardır. Hatta ... Devamı

LEVREK BALIĞI NEREDE YAŞAR ÖZELLİKLERİ

2012-12-16 16:45:00
LEVREK BALIĞI NEREDE YAŞAR ÖZELLİKLERİ | görsel 1

    LEVREK   LEVREK (Dicentrarhus labrax)   Denizlerimizde ve denizlerin nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yaşar. Hani ailesindendir. Fazla gezici olmayan levrek, yerli balıklardan sayılır. Gençken gruplar halinde, sonraları tek başına yaşar. Yaşam ortamı, karanlık ve kuytu yerlerdir. Bu nedenle gemi batıkları veya kaya oyuklarında yuvalanır. Yaklaşık 20 yıllık yaşamı olabilen levrek, ortalama 50-60 santimetreden 1 metre boy ve 10-12 kilogram ağırlığa erişebilir. 40 santimetreden küçüklerine ispendek denir. Küçük yavru balıklarla beslenir. Ocak-mart arasında 500,000-2,000,000 yumurta dökerek, yüksek bir üreme gösterir. Eti en lezzetli balıkların başırıda gelir. Bu nedenle de ekonomik değeri çok yüksektir. ... Devamı

SAZAN BALIĞI NEREDE YAŞAR VE ÇEŞİTLERİ

2012-12-16 16:42:00
SAZAN BALIĞI NEREDE YAŞAR VE ÇEŞİTLERİ | görsel 1

  Sazanbalığı (Cyprinus carpio), sazangiller (Cyprinidae) familyasına adını veren tatlısu balığı. Göl ve yavaş akan derelerde bulunur. Uzun gövdeli, solucan, böcek larvaları ve bitkilerle beslenen bir dip balığıdır. 1,5 metre boyunda, 35 kg ağırlıkta olanları vardır. Ömrü 40-50 yıla kadar varabilir. Türkiye'nin akdeniz ve güneydogu bölgesi haricinde heryerinde bulunur.Ancak, Akdeniz Bölgesinin en önemli akarsularından olan Göksu Irmağı'nda bol miktarda sazan yaşamakta ve ağırlıkları 10-12 kilograma ulaşabilmektedir. Sazangiller familyasından, uzun ve iri gövdeli bir tatlı su balığı. Anayurdu Asya'dır. 12. yüzyıldan sonra, Avrupa ve Amerika'nın tatlı sularında üretilmiştir. Suni balıkçılıkta önemli yer tutar. Göl ve yavaş akan derelerin dip sularında yaşar. Solucan, böcek larvaları ve bitkilerle beslenir. Çoğunlukla boyları 1 metreden fazla olur. Ağırlığı 25 kg'dan fazla olanları da vardır. Her ısıdaki suya uyum sağlar. 3-30°C arasındaki sularda rastlanır. Aşırı soğuklarda toplu halde çamura gömülerek kış uykusuna yatarlar. Kışın ölmeden donabilirler. Su akıntısına karşı yüzebilirler. Kuyruğunu çeneleri arasına sıkıştırır, bıraktığında zemberek gibi boşanarak 3-5 metre sıçrayarak çağlayanları aşabilirler. Pullu ve pulsuz birçok çeşidi vardır. Pullu türleri iri pulludur. Renk ve biçimleri yaşadıkları ortama göre değişir. Genellikle sırtı koyu yeşil, yanları ve karın altı yeşilimtrak kahverengidir. Küçük ağızlı kalın ve oynak dudaklıdır. Üst çenelerinden dört bıyık sarkar. Ağız dişleri yoktur. Yutak (farinks) dişleriyle besinlerini öğütürler. Bıyıkları dokunma organı olarak görev yapar. Dipleri karıştırır, suyu bulandırırlar. Çevik ve hareketli balıklardır. Sürüyle dolaşırla... Devamı