HANYAYI KONYAYI GÖSTERMEK DEĞİMİNİN AÇIKLAMASI

2013-11-29 19:06:00

HANYAYI KONYAYI GÖSTERMEK DEĞİMİNİN AÇIKLAMASI   Hanya, Girit Adasında bir kentin ismidir ve tarihi bir kalesi vardır ve bu kale zamanında adi mahkumlar için,hapishane olarak kullanılmıştır. Osmanlı zamanında sürgüne gönderilecek kişileri korkutmak için silah olarak kullanılmış bir söz. Bu söz zamanla dilimize yerleşmiş ve anlamını bilmeden bir tehdit unsuru olarak kullanır olmuşuz. Hanya o günkü şartlarda yaşanması zor olan bir yerdir. Konya ise bolluk ve bereketi temsil etmektedir. Bu sözü söyleyen kişiye tabiri caizse üstü kapalı olarak: Ya cenneti, ya da Cehennemi seç demektir. ... Devamı

Yükte hafif pahada ağır Değiminin anlamı

2013-04-20 11:25:00

Yükte hafif pahada ağır Taşınması kolay, değerli eşya (altın, elmas gibi.)  Devamı

BEL BAĞLAMAK DEĞİMİNİN AÇIKLAMASI

2013-04-15 14:10:00

Bel Bağlamak Birisine güvenmek, bir işe ümit bağlamak yerinde kullanılan bel bağlamak dilimize tarikat ritüelleriyle yansımış bir deyimdir Sufiler bu deyimi, bir tarikata girmek ve ikrar vermek anlamında bel bağlamak derler Fütüvvet ehli, kendi halkalarına dahil olanlara şedd (yünden dokunmuş kemer) kuşata gelmişlerdir Mevlevilikte buna elifi nemed (keçeden dokunmuş uzunca kuşak), Bektaşilikte de tîğ-bend denilir Bir kişi tarikata girince beline bağlanan bu kuşak, dervişin, artık o yolun bütün yasaklarını kabul ettiği, bütün emirlerini yerine getireceği anlamına gelir ve bu husus da kuşak kuşatma merasiminde kendisine telkin olunurdu Hayat tarzında köklü değişiklikleri öngören bel bağlamak, insana bir tür kurtuluş ve güven hissi telkin eder; böylece bel bağlayan kişi de huzur bulurdu Bugün deyim daha ziyade olumsuz anlamıyla "Sana bel bağlamıştım, bu işe bel bağladım, ona bel bağlanmaz, böyle bir işe bel bağlamak doğru değildir" gibi kullanımlarıyla yaşar Tarikatların gittikçe yozlaştığı dönemlerin hatırasını taşıyan deyimin giderek tasavvufî anlamı unutulmuş, dilimizde güvensizlik anlamıyla yaşamaya devam etmiştir   Devamı

Dost başa bakar, düşman ayağa. Değiminin Anlamı

2013-04-15 09:25:00

Dost başa bakar, düşman ayağa.   Temiz giyinip kuşanmak hem dost, hem de düşman için oldukça önemlidir. Bu durum başımızı yukarıda görmek isteyen dostlarımızı sevindirecek, ayağımızın kaymasını bekleyen düşmanlarımızı da kahredecektir.  Devamı

Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Deyiminin Anlamı

2013-04-15 09:22:00

Bu deyim genellikle yalnış yorumlanır. Bu deyimde, gizli anlam şudur; Tamah, açgözlülük insanı küçük çıkarlar peşinde koşturur; onu tehlikelere iter, felâketlerle karşı karşıya bırakır ve zarar görmesine yol açar.  Devamı

APIŞIP KALMAK NE DEMEK ANLAMI

2013-04-12 13:06:00

APIŞIP KALMAK:  Şaşırmak ne yapacağını bilememek   Devamı