CENDAM 25 Takipçi | 0 Takip
Kategorilerim

İNGİLİZCE

Hayvanlar

Şiir

Müzik

Spor

HOBİ

Ünlüler

NEDİR

Sağlık

TÜRKİYE COĞRAFYA

HATTUŞAŞ YANIYOR-KELENDRİSTE AŞK

Aşk

KOVBOY MÜZİKLERİ

BİTKİLER

DEYİMLER VE AÇIKLAMALARI

HAREKETLİ GİF RESİMLER

MASALLAR

ALMANCA BURÇLARIN TANIMI

İNGİLİZCE FİLM ÖZETLERİ

İNGİLİZCE TÜRKÇE KİTAP ÖZETLERİ

ALMANCA KİTAP ÖZETLERİ

KİTAP ÖZETLERİ

ÜNLÜ ŞAİRLERİN ŞİİRLERİ İNGİLİZCE TÜRKÇE

İNGİLİZCE TÜRKÇE YEMEK TARİFLERİ

FRANSIZCA

Diğer İçeriklerim (1071)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (25)

OK ŞİİRİNİN AÇIKLAMASI YAHYA KEMAL BEYATLININ

2012-12-06 18:16:00

      Yahya Kemal bütün şiirlerini aruzla yazmıştır ,yalnız Ok şiiri hece vezni ile yazmıştır.Milli edebiyat döneminde Türkçe'yi aruza uydurmakta üstün bir başarı gösterdi. Eski kuşak sanatçılarıyla yeni kuşak sanatçıları arasında aruz-hece tartışmasının kızıştığı bu dönemde kendisi aruz vezniyle yazdığı halde hece ile yazan genç şairlerden yana oldu. Hece vezniyle tek bir şiir yazdı: Ok. Şair o kadar titiz yazmışki kafiye uydurabilmek için şiri tam 56 senede tamamlayabilmiştir. Bu metin bir manzumedir. Çünkü burada olay, yer, zaman ve kişiler mevcuttur. Manzume hecenin 11'li kalıbıyla yazılmıştır. Kafiye şeması abba, cddc,effe,. şeklindedir. Nazım birimi dörtlüktür. Şiirde tema kahramanlıktır. Şiirde tarihi bir olay anlatılmaktadır. Nazım şekli koşmadır. Şiirin konusu bakımından çeşidi epiktir. OK Yavuz Sultan Selim Han'ın önünde Ok atan ihtiyar Bektaş Subaşı, Bu yüksek tepeye dikti bu taşı O gazi hünkarın mutlu gününde.. Vezir, molla, ağa, bey, takım takım Güneşli bir nisan günü ok attı. Kimi yayı öptü, kimi fırlattı, En er kemankeşe yetti uç atım. En son Bektaş Ağa çöktü diz üstü. Titrek elleriyle gererken yayı, Her yandan bir merak sardı alayı. Ok uçtu hedefin kalbine düştü. Hünkar dedi 'Koca, pek yaman saldın, Eğerci bellisin benim katımda, Bir sır olsa gerek bu ilk atımda. Bu sihirli oku nereden aldın? ' İhtiyar elini bağrına soktu, Dedi İstanbul muhasarası, Başlarken aldığım gaza yarası, İçinden çektiğim bu altın oktur. *** Muhasara:Kuşatma, çevirme Gaza: kutsal savaş Kemankeş:Okçu... Devamı

ŞİİR ÇEŞİTLERİ VE ŞİİR NASIL İNCELENİR

2011-03-02 08:40:00

Şiirin bir dış görünüşü bir de özü vardır. Dış görünüşe biçim öze muhteva denir. Bu bakımdan bir şiir biçim ve muhtevası olmak üzere iki bakımdan incelenir. Biçim bakımından incelemede: a. nazım şekli b. kafiye c. vezin d. dil hususları incelenir. Muhteva bakımından ise: a. iç ahenk (şiirin her mısrasındaki seslerin uyumu haf tekrarları benzer sesler ile vezin ve kafiyelerin kullanılışındaki ustalık) b. mecazlar c. tema (bir şiirdeki temel duygu ve düşünce öğeleri; konu) incelenir. ŞİİR İLE İLGİLİ KAVRAMLAR - TANIMLAR Şiiri düz yazıdan ayıran ölçü mısra ahenk gibi unsurlar vardır. Nazım (şiir) biçimindeki yazılara "manzum"; Nazım parçalarına da "manzume" denir. Nazım Birimi: Şiiri oluşturan mısra kümelerine nazım birimi denir. Dörtlükbendbeyit... Mısra (Dize): Ölçülü ve anlamlı bir satırlık nazım birimidir. Beyit (İkilik): Aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve iki dizeden oluşan nazım birimidir. Ölçü (Vezin): Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olmasıdır. Hece Ölçüsü: Şiirde dizeleri oluşturan sözcüklerin hece sayılarının eşitliğine dayanan ölçüdür. Hece ölçüsüyle yazılmış dizeler okunurken belli yerlerde durulur.Durulan bu yerlere "durak" denir. Durak sözcüğün sonunda yer alır. Aruz Ölçüsü: Dizelerdeki hecelerin uzunluk ve kısalığına göre açık ya da kapalı oluşuna göre düzenlenmesidir.Kısa heceler nokta (.) uzun heceler çizgi (-) ile gösterilir. Serbest Ölçü: Bu ölçüde hecelerin sayısı ya da u... Devamı

AKINCILAR ŞİİRİN TEMASI VE AÇIKLAMASI YAHYA.K.BEYATLI

2011-02-22 21:40:00

AKINCILAR Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik Haykırdı ak tolgalı beylerbeyi "ilerle" Bir yaz günü geçtik tunadan kafilelerle Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan Bir gün yine doludizgin atlarımızla Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla Cennette bu gün gülleri açmış görürüzde Hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik Yazar : YAHYA KEMAL BEYATLI   Ünlü şair  tarafından yazılmış, epik bir şiirdir. İsminin de belirttiği üzere teması Osmanlı İmparatorluğu tarafından görevlendirilen Akıncı atlı birlikleridir. Şiirin yapısı ve sözcük seçimi çoşkulu bir hava yaratmaktadır ama dokuz ve onuncu mısralar bu genel duruma ters düşmektedir. Şair mefulü mefailü mefailü feilün şeklindeki aruz veznini benimsemiş olsada günümüz Türkçesine daha yakın sözcük seçimi şiire modern bir hava katmaktadır. Şiir ikişerli gruplanmış oniki mısradan oluşmaktadır.   Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik Şiirin bu iki mısrasında akıncıların bin atlıdan oluştuğunu. Çocukların oyun oynarken nasıl zevk alıyorlarsa, akıncılarda akın yaparken aynı zev ki aldıklarını açıklamış.  Karşılarında çok kalabalık bir ordu olduğunu Dev gibi demekle açıklamış. Haykırdı ak tolgalı beylerbeyi "ilerle" Bir yaz günü geçtik tunadan kafilelerle Akıncı gurubunun komutanın( beylerbeyi)başında beyaz bir tolga (Zırh) olduğunu; Akın yaptıkları bölgenin Balkanlar ve Tuna nehri tarafları olduğunu b... Devamı

YAHYA.K.BEYATLININ SESSİZ GEMİ ŞİİRİNİN AÇIKLAMASI

2011-01-23 14:28:00

Sessiz Gemi Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli, Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu! Hicranlı hayatin ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; Bilinmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden, Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden. Yahya Kemal Beyatlı Şiirin kalıbı Mef û lü Me fâ î lü Me fâ î lü Fe û lün         Yahya Kemal iki büyük kaynaktan beslenmiştir. Biri  Osmanlı Tarih ve Edebiyatı, diğeri Fransız kültür ve edebiyatı. O, bu kaynaklardan aldığı unsurları bünyesine ve mizacına uygun bir şekilde eserinde, tıpkı bu şiirde olduğu gibi, eritmeyi bilmiştir. Şair: Sessiz gemi şiirinde mısralarını gemi ve deniz üzerine kurgulamıştır. Ana hatları bu olmasına rağmen, şiirde ölümü ve ayrılığı işlemiştir. “Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.” Vaden dolmuşsa ölümden, kaçış olmadığını ve burada ki limandan kalkan gemi. Ölen bir insanın bilinmeyen meçhule giden, son yolculuğunu anlatılmakta “Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.” Bu mısralarda: Cenaze kaldırılırken oluşan üzüntü ve sessizlik anlatılmakta. “Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,” Cenazeyi seyahatine yani öbür dünyaya uğurlay... Devamı

KELEBEĞİN DÖNÜŞÜMÜ ŞİİR

2011-01-16 16:35:00

Biraz koza biraz tırtıl Sonunda o muhteşem gün Sancılı olacak doğum Tırtıl kelebeğe dönüşecek Önce kanatları çıkacak Sonra renklere boyanacak Belki sadece yirmidört saat, belkide bir ay yaşıyacak Mimozadan,nergise Begonfilden menekşeye Çiçekten çiçeğe uçacak Her kanat çırpmasında Ölümle dansı başlıyacak CENGİZ DAMAR   Devamı

BEN YÜRÜRÜM YANE YANE YUNUS EMRE ŞİİRİNİN AÇIKLAMASI

2011-01-07 08:45:00

BEN YÜRÜRÜM YANE YANE   Ben yürürüm yane yane Aşk boyadı beni kane Ne akilem, ne divane Gel gör beni aşk n'eyledi? Gâh eserim yeller gibi Gâh tozarım yollar gibi Gâh akarım seller gibi Gel gör beni aşk n'eyledi? Akar sulayın çağlarım Dertli ciğerim, dağlarım Şeyhim anuban ağlarım Gel gör beni aşk n'eyledi? Ya elim al kaldır beni Ya vaslına erdir beni Çok ağlattın, güldür beni Gel gör beni aşk n'eyledi? Ben yürürüm ilden ile Şeyh sorarım dilden dile Gurbette hâlim kim bile? Gel gör beni aşk n'eyledi? Mecnun oluban yürürüm O yâri düşte görürüm Uyanıp melûl olurum Gel gör beni aşk n'eyledi? Miskin Yunus biçareyim Baştan ayağa yareyim Dost ilinden avareyim Gel gör beni aşk n'eyledi? Yunus Emre -Günümüzün Türkçesiyle- BEN YÜRÜRÜM YANA YANA Ben yürürüm yana yana Aşk boyadı beni kana Ne usluyum, ne divane Gel gör beni aşk n'eyledi? Gâh eserim yeller gibi Gâh tozarım yollar gibi Gâh akarım seller gibi Gel gör beni aşk n'eyledi? Akarsu gibi çağlarım Dertli çiğerim, dağlarım Şeyhimi anıp ağlarım Gel gör beni aşk n'eyledi? Ya elim al kaldır beni Ya vaslına erdir beni Çok ağlattın, güldür beni Gel gör beni aşk n'eyledi? Ben yürürüm ilden ile Şeyh sorarım dilden dile Gurbette hâlim kim bile? Gel gör beni aşk n'eyledi? Mecnun olurum yürürüm O yâri düşte görürüm Uyanır melül olurum Gel gör beni aşk n'eyledi? Miskin Yunus, biçareyim Baştan ayağa yareyim Dost elinden ava... Devamı

USULCA GEL-ŞİİR

2011-01-02 10:23:00

Rüyalarıma girmiyorsun geceleri Göz kapaklarım uykuya küstü Ne olursun, yine çal, yine çal Yavuz hırsız gibi uykularımı Düş de olsa yak dudaklarımı Ayaklarının ucuna basarak Arzuyla usulca gel, Sabaha karşı Sensiz yatağım buz gibi soğuk Başımı koyduğum, yastığım öksüz Renksiz rüyalarım adeta bir kâbus Duyuyorum işte çıplak ayak seslerini Hadi nazlanma kapattım gözlerimi Saatler çalmadan ayrılık vaktini Ne olursun yine çal yine çal Yavuz hırsız gibi uykularımı CENGİZ DAMAR Devamı

GÜNEŞİ DOĞARKEN YAKALADIM-ŞİİR

2010-12-31 19:11:00

Güneşi doğarken yakaladım Tuttum gönlüme sakladım Bu benim demeğe var mı hakkım Gel yarı yarıya ortak olalım Işığı senin,sıcaklığı benim Seni aydınlatsın,beni yaksın İstersen yazı tura atalım Kazanan onu kolye yapsın Şans getirsin diye boynuna taksın Mızıkcılık yapan ahirette yansın Hadi sevgili nazlanma var mısın Ateşin kızı, bu güneş beni ısıtmadı Kapat gözkapaklarını uzat ellerini Gözlerinde doğsun,kalbinde batsın Benden sana hediye olsun Sen hancı ben yolcu Bak güneş yine doğudan doğdu Ben yelken açtım batıya doğru. CENGİZ DAMAR Devamı

DELİLERİN AŞKI-ŞİİR

2010-12-27 20:06:00

Deliler aşkına,bırak şu sazı İkidebir vuruyorsun,bam teline Sen kim,saz çalmak kim Zırzır deli ettin ikimizide Sen davul çal,ben teneke Üzerimiz yırtık pırtık Kafamız kabak,ayaklarımız çıplak Kaçırdığımız kaçilerin arkasından Sokaklarda koşalım Çocuklar takılsın peşimize Arkamızdan bağırsınlar Deli deli küpeli diye Sen nanik yap onlara Bende dil çıkarayım Korkma gir koluma Kapı gibi mazeretimiz var Delidir ne yapsa yeridir Yalandan aşık ol bana Bende gerçek sanayım Seni delicesine seveyim Paparaziler düşsünler peşimize Garipler kara sevdadan kafayı yemişler diye TV'de Anahaberlere çıkalım Gel şu çöplük sarayımız olsun Sen Kıraliçe ol,ben de Kızılderili şefi Kafama bir tüy takayım Sabahları karabaşlar yalasın yüzümüzü Yıkamaya ne gerek var Ne olur,ne olmaz Eline al testereyi,bende keseri Çeplerimize dolduralım çivileri Sen kes,ben çakayım Tedbili kiyafet aramıza karışmış Pisikopatlar,Manyaklar;Magandalar var Bak iki seneye kalmaz ikizimiz olacak İsimlerini törenle koyarız Birisine Deli,öbürüne Divane Oynatmaya az kaldı Şu hanburgerli,kolalı günlerde Cengiz Damar ... Devamı

KADINIM ARZU İLE YANDIM-ŞİİR

2010-12-26 11:15:00

İnce kader çizgimde gezinen sen Yürüdüğüm yollarda sisli gölgem Gel git dolu poyraz gecelerimde Nefesi meltem gibi odamda esen Anılara kırık kadeh kaldıran kadınım Büyülü gözleriyle gözlerimi iptonizma eden İstesem de asla vazgeçemediğim sen Kolumdaki dövmede, renkli imzan Çenemdeki derin bıçak yarası hatıran Gamzesinde sırlar saklı kadınım Ateşli bedeninde, arzu ile yandım Izdırabı zevk ki her gün sende yaşadım Sensiz geçen dakikaları sanma ki saymadım Eski resimlerimize ıslak gözlerle baktım Kedi gibi nankör, kedi gibi uysal kadınım Kadehlerde kırmızı rujlu dudak izlerin Dağınık yatağımda bir kaç saç telin Çok defa hayaline, boşuna kurşun sıktım Güzelim hala duyuluyor kahkaha seslerin Bir kurşunda sen bana sık kadınım... CENGİZ DAMAR Devamı

AŞKA DAVET VAR-ŞİİR

2010-12-26 11:10:00

Bakma bana öyle aşikar O bakışlarda aşka davet var Arzular demir atmış, Kurumuş öksüz dudaklarına Buz tutmuş ellerime Uzatma o kor düşmüş ellerini Benim avuçlarımda hala ihanet var Yanan ateşin renginde bir gül gibi Ateşli bedenin,cesurca ve davetkar Ruhumu esir aldığın gecelerde Yatağıma sinmiş kokun var Yalvarırım dur! Aşk sözlerini kulağıma fısıldama Başını yaslama omzuma Yalvarma,yalandan ağlama yar Bu gönülde kopan fırtınaların Anlasana yeni sahibi var... CENGİZ DAMAR Devamı

PİR SULTAN ABDAL ŞİİRLERİ-PİR SULTANIM EY GAZİLER

2010-12-26 10:25:00

Ağ Gül İle Kırmızı Gül Cem-i çiçeklerin hası Ağ gül ile kırmızı gül Deli gönül eğlencesi Ağ gül ile kırmızı gül      Talip olmak pirindendir  Irenk almak gülündendir  Muhammed'in terindendir  Ağ gül ile kirmizi gül       Pir Sultan'ım ey gaziler  Alnımızda al yazılar  Talip de Pir'in arzular  Ağ gül ile kırmızı gül                 *** Açılsın Kapılar Şaha Gidelim Hızır paşa bizi berdar etmeden Açılsın kapılar Şaha Gidelim Siyaset günleri gelip yetmeden Açılsın kapılar şaha gidelim Gönül çıkmak ister, şahın köşküne Can boyanmak ister, Ali müşküne Pirim Ali on ik'imam aşkına Açılsın kapılar şaha gidelim Her nereye gitsem, yolum dumandır Bizi böyle kılan, ahd-ü amandır Zincir boynum sıktı hayli zamandır Açılsın kapılar şaha gidelim Yaz selleri gibi akar çağlarım Hançer aldım, ciğerciğim dağlarım Garip kaldım, şu arada ağlarım Açılsın kapılar şaha gidelim Ilgın ılgın eser seher yelleri Yare selam eylen urum erleri Bize peyik geldi, şah bülbülleri Açılsın kapılar şaha gidelim PİR SULTAN'ım eydür mürvetli şah'ım Yaram baş verdi, sızlar ciğergahım Arşa direk direk olmuştur ahım Açılsın kapılar şaha gidelim.               *** Ağlama Gözlerim Mevla Kerim'dir Gurbet elde bir hal geldi başıma, geldi başıma Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir Derman arar iken derde düş oldum Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Huma kuşu yere düştü ölmedi, düştü... Devamı

BEN SEVERSEM GÖZLERİMLE SEVERİM

2010-12-24 10:27:00

Ben seversem gözlerimle severim Kırılacak, kalbimi ortaya koymam Sözün bittiği yerde Gözlerim devreye girer Kelepçe vuramadığım,bakışlarım Aşık olduğumu, ihbar eder Geceleri gözbebeklerime yıldızlar düşer Sevdiğimin ela, yeşil, mavi gözlerine Sevdim mi demir atar gözlerim Esen fırtınaları, dalgalı denizi Karları sabırla delen kardeleni Çiçekten çiçeğe uçan renkli kelebeği O gözlerde görürüm kendimi Göz kapaklarımı kapatırım Aşkımı gözlerimin içinde saklarım Ben seversem gözlerimle severim. CENGİZ DAMAR Devamı

GÜNAYDIN GÜNAYDIN-ŞİİR

2010-12-23 07:31:00

Yeni açmış tomurcuk güle Çiçekten çiçeğe konan kelebeğe Seher vakti öten bülbüle Günaydın günaydın Gökyüzünü kızıla boyayıp doğan güneşe Kumsalla sevişen dalgalara Çöl sıcağında esen melteme Günaydın günaydın Rüzgardan dağılmış saçlara Uykuyu kovmuş o gözlere Arzu ile açılmış dudaklara Günaydın günaydın Çatlamış topraklara düşen damlaya Lapa lapa yağan kar’a Okula giden küçük kıza Günaydın günaydın..... CENGİZ DAMAR     Devamı

SEN ÜZÜLME ESMER-ŞİİR

2010-12-22 09:05:00

Sen üzülme esmer Meltem saçlarımızı okşamıyorsa sıcak nefeslerimiz var Esmesse esmesin karayel Kalbimizde kopan o kasırga İkimizede yeter   Kalplerde kara kış varmış Dudaklarda sözler donmuş Boşver esmer Donarsa donsun Alev alev yanan dudaklarımız İkimizide yakar   Güneş geceye küsmüş Bırak küssün Taktiri İlahinin işi Bize ne esmer Benim gözlerimde ki O Işık İkimizede yeter   Deniz dalgalıymış Gemiler karaya vurmuş Vursun esmer Gözlerini kapat Umursama dalganı geç Asude asude zamanla dalgalar durulur Sığınacak bir liman bulur   Gün gelir Bir esmer ölür İşte o zaman ben işte o zaman ben işte,işte o zaman Esmer esmem ben   CENGİZ DAMAR ... Devamı

KAYAN YILDIZLARA DOĞRU YÜRÜYORUM-ŞİİR

2010-12-19 10:42:00

Kayan yıldızlara doğru yürüyorum Ayağımın altında çakıl taşları Senin gözlerin değil Karşıdan gelen arabanın farları Nemli gözlerimle buluşuyor Yanımdan yavaş yavaş geçen Aracın içinden, dertli mi dertli Yürek parçalayan bir müzik Şu sarhoş gönlüme de acımıyor Beni yıldızların altında Orada bekle demiştin Bugün yıldızlarda Benimle saklambaç oynuyor Arkalarında ışık bırakarak Uzayın gizemli Karanlığına Bir bir saklanıyorlar Kutup yıldızını gözüme kestirdim O vefalı, o saklanmaz, o hep orada Ayaklarım ezberlediğim Yine çakıllarla dolu yolda Bu gece ay da yok ortada Karanlıkla köşe kapmaca Oynaya oynaya beni beklediğin O aşk yuvamıza gidiyorum. CENGİZ DAMAR Devamı

LALE DEVRİ GÜZELLERİ-ŞİİR

2010-12-17 08:12:00

          Gül demetleri içinden Kırmızı olanı seçtim Kan damlıyor dikeninden Şansızlığım heyhat Şeçtiğim güle bak Kırmızıda vefa yok Efkarım buket buket Dertlerim çelenk çelenk Sorma Gonca ayrı bir dert Bu senede hasatım kesat Sümbül Çiğdem yetişin imdat Dünyam renklendi Ne güzel pespembe hayat Çiçekten çiçeğe Gönülden gönüle Kışın Kardelen Baharda Yasemin Papatya falına bayılırım Seviyormu sevmiyormu Itırın kokusu malum Mechule Orkide adını koydum Lale devri güzelleri Kaldır yüzündeki peçeyi Göreyim Gelinciki Nilüferi Koluma takmışım Hanımelini Aman Tanrım bu ne zevk Çiçeklerim renk renk Ah Manolya ah Senin yerin ayrı bahçemde Karanfil taktım saçlarına Hani nerde mor Menekşe İnsana veriyor pürneşe Kırmızı Gül'e küstüm Ona sırtımı döndüm Leylak Zambak terçihim Zakkumu ölümüne sevdim. CENGİZ DAMAR   ... Devamı

AŞIKLAR YOLU-ŞİİR

2010-12-16 13:05:00

Bana gönülden şarkılar söyle İçinden çağlıyanlar dökülsün Rüzgarlar etrafa savursun Gelecek güne umudumuz olsun Bana gönülden şarkılar söyle Gelinliğin gibi beyaz ve masum Aşıklar tepesindeki aşıklar duysun Şarkının ismini çocuklar koysun Bana gönülden şarkılar söyle Bebekler o ninni ile uyusun Menekşe gözlerinin renginde Bir ömür bir gülle sürsün Bana gönülden şarkılar söyle Hırçın dalgalar,O mavilikte durulsun Müziğine aşıklar ritim tutsun Kalbimde sevda fırtınası kopsun Bana gönülden şarkılar söyle Ayrılık olmasın,nakaratın sonu Notaları aşk ve özlem dolu Ayaklarımızın altında,aşıklar yolu CENGİZ DAMAR ... Devamı

KADINIM -ŞİİR

2010-12-15 11:12:00

İnce kader çizgimde gezinen sen Yürüdüğüm yollarda sisli gölgem Gel git dolu poyraz gecelerimde Nefesi meltem gibi odamda esen Anılara kırık kadeh kaldıran kadınım   Büyülü gözleriyle ruhumu iptonizma eden İstesem de asla vazgeçemediğim sen Kolumdaki dövmede, renkli imzan Çenemdeki derin bıçak yarası hatıran Gamzesinde sırlar saklı kadınım   Ateşli bedeninde, arzu ile yandım Izdırabı zevk ki her gün sende tattım Sensiz geçen dakikaları ,sanma ki saymadım Eski resimlerimize ıslak gözlerle baktım Kedi gibi nankör, kedi gibi uysal kadınım   Kadehlerde kırmızı rujlu dudak izlerin Dağınık yatağımda bir kaç saç telin Çok defa hayaline, boşuna kurşun sıktım Güzelim hala duyuluyor kahkaha seslerin Bir kurşunda sen bana sık kadınım... CENGİZ DAMAR Devamı

FENERBAHÇE SARI KANARYAM, ŞİİR

2010-12-14 19:05:00

Sarı kanaryam Artık bu suskunluk yeter Sana yakışmıyor bu keder Hani nerde o eski neşen Sarı,lacivert rengin Her türkün kalbinde yerin Şan senin şeref senin Tribündeki her ferdin Şampiyonluk şarkısı söylüyor Şanlı tarihin Kupalarla dolu müzen Yok sen değilsin,bizi üzen Sarı renk'ten olmaz kefen Karanlık geceleri aydınlatan Fener,fener,fener. Cengiz Damar LACİVERT   SARI Bugün lacivert gökyüzü delinmiş O deliklerden sarı karlar düşüyor Ellerime yüzüme değdikçe eriyor Bir uçak geçiyor bulutları yırtıp Çaresizce sağa sola kaçışıyorlar yakalıyorum onları avuçlarımla Tek tek tutturuyorum cımbızla Sırtımdaki forma1907 tarihli Sarı kanaryanın tüylerinin rengi Işıkları sönmüş bu karanlık stadtı Yüreğimde ki fener aydınlatır mı Gecenin gizemine kurşun sıksam Zindanlar döner mi gündüze Deli gönlüm diyor ki,son bir gayretle Boya bütün bulutları sarı lacivertte CENGİZ DAMAR ... Devamı

BAKMAYI VE GÖRMEYİ BİL-ŞİİR

2010-12-13 15:18:00

Kafesteki bir sakanın gözlerinde Esaret prangalarını görürsün Duvarlara kırbaç gibi yankılanan Özgürlük namelerini duyarsın Kanat çırpmalarında Onunla kırlara uçarsın Karlar içindeki bir kedinin Bir lokma için Acı acı miyavlamasını Çaresizlik içinde Kuyruk sallamasını Yeter ki Bakmayı ve görmeyi bil. CENGİZ DAMAR ... Devamı

ÇOCUKLAR YUMURTA ATMAYIN-ŞİİR

2010-12-10 00:41:00

Niye atıyorsunuz, o yumurtaları Yok mu bu kümesin horozları O çift sarılı yumurtalardan Belki Civciv çıkacak, Belki de kuş çıkacak Civciv tüylenecek, tavuk olacak Yumurta mı tavuktan Yoksa tavuk mu yumurtadan Bu on puanlık soruya Bilim adamları, yıllarca kafa yoracak Gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak İnanmazsan gelde bak Yumurta yağıyor kaç kaç Şemsiyeni aç aç Yumurtanın sarısı yere düştü yarısı Niye atıyorsunuz o yumurtaları Büyük sözü dinleyin, pişirip yiyin Zekanız Einstein'e ot yoldursun Çiğ içersen,belki şarkıcı olursun Çocuklar biraz akıllı olun Yumurtaya zam gelirse halimiz nice olur. CENGİZ DAMAR Devamı

ÜMİT YAŞAR OGUZCAN ŞİİRLERİ

2010-12-07 12:13:00

Uykuların kaçar geceleri Bir türlü sabah olmayı bilmez Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya Deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında Ne çarşaf halden anlar, ne yastık Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık Kapanır yatağına çaresizliğine ağlarsın Onun unutamadığın hayali Sigaradan derin bir nefes çekmişcesine dolar içine Sevmek ne imiş bir gün anlarsın Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için Vurursun başını soğuk taş duvarlara Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın Duyarsın Ta derinden acısını çaresiz kalmışlığın Sevmek ne imiş bir gün anlarsın Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerinin Niçin yaratıldığını Bu iğrenç dünyaya neden geldiğini Uzun uzun seyredersin de aynalarda güzelliğini Boşuna geçip giden yıllarına yanarsın Dolar gözlerin için burkulur Sevmek ne imiş bir gün anlarsın Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların Sevilen gözlerin erişilmezliğini O hiç beklenmeyen saat geldi mi Düşer saçların önüne ama bembeyaz Uzanır gökyüzüne ellerin Ama çaresiz Ama yorgun Ama bitkin Bir zaman geçmiş günlerin uykusuna dalarsın Sonra dizilir birbiri ardınca gerçekler acı Sevmek ne imiş bir gün anlarsın Bir gün anlarsın hayal kurmayı Beklemeyi Ümit etmeyi Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir Bütün vücudunu saran o korkunç geceyi Lanet edersin yaşadığına Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın O zaman bir çiçek büyür kabrimde kendiliğinden ****   Seni sevdiğimi işte o gün anlars... Devamı

AŞKIN KANUNU-ŞİİR

2010-12-05 19:41:00

Canan'ın ismi Yanan dudaklarda nakarat Aşkın tek kuralı Olmazsa olmazı sadakat Efsane olanında Yoktur ihanet Sevmeyi bilmiyenlerin ki Tam bir rezalet Kaçamak bakışlar Affedilmez kabahat Şarkılar şiirler çiçekler Sevgiliye serenat Aşk'ın kanununa uymazsan Olur felaket Her ayrılıktan sonra Kalplerde kopar kıyamet. CENGİZ DAMAR Devamı

CUMHURİYET BAYRAMI-ŞİİR

2010-12-05 19:39:00

Bu gün yirmi dokuz ekim Bayraklar asılmış balkonlara Akın akın cumhuriyetçiler Anıt kabirin Aslanlı yolunda Ellerinde kırmızı beyaz çiçekler Minik ellerde ay yıldız balonlar Yüzlerinde esareti yırtan mutluluk Gözlerinde Ataya şükran ve saygı Genç kızlarımız,saçlarına bağlamış Atam izindeyiz yazısını Bu gün TÜRKİYE''nin bayramı Gece Mustafa Kemal Bulvarından geçecek Konvoy konvoy,Işıklı fener alayı Seymenler,yörükler,dadaşlar,efeler Halay çekecekler,horon tepecekler Bu altında şehit dolu toprağa Buralar ata yadigarı dercesine Tozu toprağa kata kata Dizlerini yere vura vura Misket,çiftetelli,zeybek oynayacaklar Dağ gibi Beyaz bir buluta şekillendi Ulu önderin o aydınlık nurlu yüzü Parmağını ileriye uzatmış gülüyordu Bu bayram,sıradan bayram değil Bir Ulusun,kanıyla yazdığı destan CENGİZ DAMAR. Devamı

KISKANCIM BİRTANEM KISKANÇ-ŞİİR

2010-11-28 17:28:00

Kıskancım bir tanem kıskanç Her ne kadar belli etmesem de Bir çiçeği solduracak sözler Dudaklarımdan dökülmese de Bakışlarımda bir acayiplik var Bu benim, zincire vuramadığım Lanet olası anarşist bakışlarım İnsan sevdiğini kıskanmaz mı Şöyle! Yanan gözlerle bakamaz mı Bakmayım mı, görmeyim mi O zaman gözlerime mil çek Ya Kulaklarım onlar ne olacak Şuh kahkahalarını duymayacaklar mı Gülüm seni paylaşamam, kıskancım Gamzelerine bukle bukle düşen Şu kendi saçından bile kıskanırım   CENGİZ DAMAR Devamı

SADECE SEN Mİ ŞİİRLER YAZDIN-ŞİİR

2010-11-28 17:24:00

Şarkıları saklamışsın O delik ceplerine Yine Sokaklarda geziniyorsun Avare avare Yere düşen,hüzzam şarkılar Bak Aşıkların dillerinde Bir tek sen mi sevdin Sadece sen mi şiirler yazdın Yanlızca sen mi? Kahrolası kahır gecelerinde Kadehlerde çare aradın Cüceler bile  Seni şöyle bir,acıyarak süzer Arkasından kahkahalarla güler Sonra elini kalbine vurur Devlerin aşkı benim ki der Üzerimdeki bin yamalı ceket Her yamasında İlmek ilmek ayrı bir dert Yanlız sende mi İçinde alev alev yanan O vefasız sevgiliye hasret CENGİZ DAMAR Devamı

ÖP BENİ DUDAKLARIMDAN-ŞİİR

2010-11-22 22:38:00

  Öp beni dudaklarımdan Yok, yok! Önce yanağımdan Hadi kapattım gözlerimi Anladım! Sen utanıyorsun En iyisi kapat ışıkları. Ne oldu hala öpmedin! Âmân da, aman, Tosunum benim Ayol bu da, hemen küser Bak! Dudaklarımı da uzattım Sende uzat, şöyle dudaklarını Hadi! Bir tanem nazlanma Dudaklarım büzülü kaldı Canavarım! Neredesin? Çabuk ol! Kollarım seni bekliyor Babaanne  Beni dedem yakaladı  Bırakmıyor! Şu cadıyı ısırırsan Sana para vereceğim diyor. CENGİZ DAMAR ... Devamı

KOMİK KOMİK ŞİİRLER

2010-10-28 16:44:00

KILIBIK RIFKI------ Halime'ye ben ne diyeceğim şimdi Cephanemde ki yalanlarda bitti İpi koparmışım yine Sabah güneşi özenle doğuyor Çakırkeyif yakışıklı yüzüme Yok bu sefer kurtuluş yok Halime kesin koyacak,kapının önüne Ulan sürme ağzına şu illeti Güldürme millete kendini Bu meretin yüzünden Adımız tescilli kılıbığa çıktı Halime oyacak valla şaşı gözlerimi Adım gibi eminim,açmayacak kapıyı Açıl susam açıl desem Bir bulsam o sihirli kelimeyi Geçenlerde amcam öldü demiştim Yalnızca birkaç tane süpürge yedim Akrabalardan acaba ölmeyen kaldı mı Boş ver onlara da külli yazık Rıfkı gariplerin günahı ne Her gün birini vadesiz öldürdün Cemaat bıktı,Sala üstüne sala koyacak hiç kimse kalmadı musalla taşına Topallayarak gitsem,yine araba çarptı desem Maazallah Halime kırılmadık yerlerimi de kırar Diyorum ki karakoldayım ayağına mı yatsam Rıfkı onu deme,o numarana çok kızıyor Hırsından türlü türlü işkence yapıyor Daha dün apandisti dümenden patlattım Yedim dayağı,mışıl mışıl halıda yattım Geçen sabaha karşı,merdivenlerden düştüm Millet deprem oluyor sandı Don gömlek,dışarıya fırladı Adamlar homurdandı,çocuklar ağladı Kadınlar cıyak cıyak bağırdı Halimenin elinden beni kimse alamadı Rıfkı ne olacak,bu kılıbıklığın sonu Şarjöründe hiç mermide kalmadı Şu köpekte ikide bir elimi yüzümü yalıyor Kerata iyide makyaj tazeliyor Yalan söylerken artık yüzümde kızarıyor Çiçek götürsem kafamda paralıyor Her günde tavuk gibi yaşanmaz ki Lan Rıfkı sen dün gece çay mı içtin Aslanlar gibi Aslan sütü içmedin mi Miyav deme,kükre... Devamı

KOMİK ŞİİRLER

2010-10-24 15:54:00

BENİ UTANDIRIYORSUN Sıpa olup, sağa sola kuyruk sallıyorsun  Çürümüş pastırma gibi kokuyorsun Kış günü sokakta dondurma satıyorsun Dondurmam kaymak, almayan manyak Diye cilveyle çifte atıp anırırken Yağız atları ürkütüp kaçırıyorsun.. Araba çeken katırlara şapur şupur ! Züğürt karakaçanlara  yarabbi şükür ! Beygirlere elini yüzünü yalatıyorsun Yapma be uzunkulak! beni utandırıyorsun CENGİZ DAMAR SANAL ALEMİN AŞKI Küstüm diye mesaj atmışsın Küs lan,sanki umrumdaydı İki kere sanal alemin cazibesiyle Salya sümük,cilveyle chat yaptık diye, Beni kırk yıllık,kocan mı sandın. Bana yolladığın resmini de araştırdım O çıtır,Tom Cruise eski sevgilisi çıktı. Kokana iyi ki,bu haşin erkeğe Orijinal yakın plandan çekilmiş, Radyasyonlu rotgenini yollamamışsın Yoksa uykularımı karabasanlar basardı Valla vampirler,şehvetle kanımı emerdi Maazallah! Allah korumuş beni Adını da ajan gibi soruşturdum O da! Eski Yunan tanrıça ismi çıktı.... Hafiyesi Mahmut olmasaydım Ayazda balkon da kalmış,kazanova gibi, Buz kesmiştim, işim çoktan bitmişti Bana gözyaşılarınla yazıp yolladığın O çakma alev alev yanan şiirlerde Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış Ümit Yaşar Oğuzcan ustanın çıktı. Daha bitmedi ! senin iş arkadaşın Tosun Haydar,var ya! bana mail attı! Oğlum o kadın değil! harbi Nonoş dedi. Ulan bu vartayı da atlattım yaa! Şükürler olsun,verilmiş sadakam varmış Önüme gelen dilenciye dolar vereceğim Yok yok! O da kurtarmaz,kurban niyetine Helalinden, şöyle çilli bir horoz keseceğim... cENGİZ dAMAR   DANA FİRAR ETMİŞ İşte yine kurban bayramı Beş tonluk ,dana ... Devamı